Voor wie?

Sport is een universele taal voor iedereen, ongeacht je achtergrond, cultuur of beperking. Helaas is sport niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen is in de mogelijkheid om te bewegen, bijvoorbeeld door een beperking, gezondheid, gebrek aan ruimte of financiële middelen. Juist voor deze doelgroep hebben wij extra aandacht. 

Zo gaan we naar basis- en middelbare scholen met verschillende programma’s, organiseren we activiteiten voor ouderen in het Mandemakers Stadion maar ook op locatie (verzorgingstehuizen) en hebben we jaarlijks een G-RKC traject waarbij mensen met een beperking kunnen kennismaken met voetbal. 

Naast extra aandacht voor speciale doelgroepen proberen we ook kinderen positieve levensvaardigheden en het plezier van sporten mee te geven. We zetten hiervoor de iconen van RKC Waalwijk in om onze jonge supporters te stimuleren actief te worden en te blijven.