Bestuur

Samen RKC is een stichting, daarom is er een overkoepelend bestuur. Zij volgen de dagelijkse gang van zaken op afstand en keuren jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast worden ze, indien nodig, geraadpleegd bij ingrijpende keuzen.

Bestuur 
  •  Voorzitter: Harold de Baar
  •  Penningmeester: Richard Jonkers
  •  Secretaris: Jan van Kessel
  •  Bestuurslid: Simon Peijnenborgh
  •  Bestuurslid: Willem van der Linden
  •  Bestuurslid: Stephan van Engelen