Visie

Een bijdrage leveren aan een sociaal sterke samenleving is geen keuze die RKC Waalwijk maakt, maar zit verankerd in onze cultuur. We zijn ons ervan bewust dat de status van een betaald voetbal organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De club bevindt zich in de positie – en is daarmee trots – een positieve invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van de maatschappij. Met tal van projecten en programma’s toont RKC Waalwijk, via Stichting Samen RKC de maatschappelijke betrokkenheid.

Samen RKC creëert verbondenheid, beïnvloed levensvaardigheden op een positieve wijze en geeft een gevoel van trots mee. Stichting Samen RKC verzorgt in de regio De Langstraat, ondersteund door lokale overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, tal van sportieve en maatschappelijke projecten.

Onze maatschappelijke relevantie is groter dan ooit. De wereld wordt individualistischer; overgewicht, eenzaamheid en de motorische achterstand in de ontwikkeling nemen toe. Ook zien we dat armoede en (gender) discriminatie nog steeds actuele thema’s zijn.

Onze thema's

  • Gezondheid & Bewegen
  • Educatie & Talentontwikkeling
  • Respect & Samenleven