KickIt Rolstoelvoetbal

Voetbal is voor iedereen! Ook voor mensen die in een rolstoel zitten. Speciaal voor die doelgroep wil Stichting Samen RKC in samenwerking met Uniek Sporten en InnoBeweeglab een rolstoelvoetbalteam opzetten, zodat iedereen mee kan doen. Stichting Samen RKC streeft ernaar om hier in april 2024 mee te starten.

KickIt is rolstoelvoetbal, roelstoelvoetbal is Kickit. Het is een vorm van voetbal waar iedereen mee kan doen. KickIt zorgt voor sportplezier, samen bewegen en voetbalpassie delen tussen mensen met een beperking én tussen mensen mét en zonder beperking. Om Kickit te spelen maak je gebruik van de AmiGo. De AmiGo is een sporthulpmiddel dat aan de voorkant van een rolstoel bevestigd kan worden, zowel van een elektrische- als handbewogen rolstoel. De AmiGo kan ballen oppakken, ballen vasthouden, de bal met verschillende snelheden wegschieten en de bal afpakken van andere spelers. In de toekomst moet het ook mogelijk worden om met verschillende schiethoogtes en soorten ballen te schieten. 

Doelgroep
KickIt richt zich primair op mensen die gebonden zijn aan een rolstoel en die de ambitie hebben om te gaan voetballen. Slechts 23% van mensen met een fysieke beperking sport tegenover 58% voor de rest van Nederland. Daarnaast hebben mensen met een beperking vaker te maken met overgewicht en sociale isolatie. Sport en bewegen voorziet ieder individu, met welke kenmerken dan ook, in een fundamentele behoefte aan individueel welzijn. Sport brengt bij mensen met een lichamelijke en/of chronische aandoening een grote bijdrage aan het totale functioneren en welzijn. RKC Waalwijk kan met haar naam een grote groep bereiken en stimuleren deel te nemen aan het project. Naast het inzetten van de voetbalschieter voor voetbal, kan deze ook gebruikt worden voor andere sporten, bijvoorbeeld kegelen. Als project draagt KickIt bij aan sociale cohesie, inclusie en mee doen in de samenleving. Het stimuleert de welzijnsbelevingen en is een volgende stap naar structureel sporten.

Doelstelling
KickIt is een sport in ontwikkeling. Eén van de doelen is om een competitie KickIt op te zetten zodat teams wedstrijden tegen andere teams kunnen spelen. Het vormen van voetbalteams is hierbij een eerste stap. Uiteindelijk willen we graag iedere rolstoelgebruiker bereiken, van jong tot oud! In het eerste jaar kiezen we voor het opzetten van één KickIt team. Bij een groot succes kan dit in de daaropvolgende jaren opgeschaald worden naar twee of wellicht drie KickIt teams zodat er met een grote selectie gewerkt kan worden in de aanloop naar wedstrijden. Dit biedt de deelnemers ook mogelijkheden om op hun eigen niveau het rolstoelvoetbal te beoefenen. Eén stabiel KickIt team moet bestaan uit minimaal vier teamleden.