Disclaimer

samenrkc.nl is de officiële website van Stichting Samen RKC (“Samen RKC”). De informatie die op samenrkc.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op samenrkc.nl, komen toe aan Samen RKC. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samen RKC. 

Samen RKC spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Samen RKC is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op samenrkc.nl.

Bij de samenstelling van samenrkc.nl is onder meer gebruik gemaakt van eerder verschenen materiaal over Samen RKC. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door Samen RKC verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Samen RKC gepubliceerde Privacyverklaring gebruikt.