Samen RKC Wijkgericht

Stichting Samen RKC bezoekt jaarlijks diverse wijken en buurten in regio De Langstraat. Sinds de oprichting van Samen RKC heeft de stichting medewerking verleend aan diverse incidentele activiteiten. De activiteiten die worden geïnitieerd en ondersteund, hebben allemaal de verbinding met één of meerdere thema’s. Alle incidentele activiteiten worden gekoppeld onder de naam Samen RKC Wijkgericht. Centrale doelstelling bij het wijkgericht-werken is de leefbaarheid en sociale cohesie verbeteren door de verbindende kracht van voetbal.

Projectdoelstellingen Samen RKC Wijkgericht
  • Het vergroten en stimuleren van betrokkenheid bij bewoners in de buurt.
  • Het verbeteren van de sociale samenhang in buurten en wijken.
  • Verbindende kracht van voetbal inzetten om doelgroepen te enthousiasmeren en activeren.