Bestuur / Raad van Toezicht

Samen RKC is een stichting, daarom is er een overkoepelend bestuur. Zij volgen de dagelijkse gang van zaken op afstand en keuren jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast worden ze, indien nodig, geraadpleegd bij ingrijpende keuzen.

Bestuur 
Voorzitter:Jan van Kessel
Penningmeester:Richard Jonkers
Secretaris:vacant
Bestuursleden
Frank van Mosselveld
Stephan van Engelen

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de Stichting. Zij zijn tevens adviseur en klankbord voor de co√∂rdinator/het bestuur. 

Leden van de Raad van Toezicht
Otto Dooijes
Marianne van der Zee
Ans Maijers